Calendar icon

05 Nov 2019

Slik fungerer Campaign Budget Optimization på Facebook

Slik fungerer Campaign Budget Optimization på Facebook

Hva er Campaign Budget Optimization (CBO) og hvordan påvirker funksjonen dine annonsekampanjer på Facebook?


I 2018 ble funksjonaliteten Campaign Budget Optimization rullet ut for annonsører i Ads Manager. Opprinnelig skulle alle kampanjer migreres over til CBO i løpet av september 2019, men ifølge Marketing Land blir overgangen utsatt til februar 2020. Utsettelsen gir annonsører mer tid til å teste ut funksjonen før endringen trer i kraft.


Hva er Campaign Budget Optimization?

En annonsekampanje på Facebook består av tre nivåer:

(1) overordnet kampanjenivå hvor du setter optimaliseringsmål og totalbudsjett

(2) målgruppenivå hvor du definerer segmentering, budgivning og tidsperiode

(3) annonsenivå hvor du setter opp annonser


Tidligere måtte du sette egne budsjetter for hver målgruppe, men med CBO trenger du kun å angi et sentralt kampanjebudsjett. Basert på sanntidsdata vil annonsesystemet automatisk allokere budsjettet mellom målgruppene for å oppnå best mulig resultater i tråd med det overordnede optimaliseringsmålet.


Om du for eksempel har en kampanje hvor målet er å få flest mulig konverteringer på nettsiden til lavest mulig kostnad, vil annonsesystemet automatisk fordele budsjettet til de målgruppene som leverer best i forhold til dette målet. I illustrasjonen under ser du forskjellen på en kampanje med og uten CBO. Dette skal bidra til mer kostnadseffektive kampanjer.


Slik fungerer Campaign Budget Optimization

Slik fungerer Campaign Budget Optimization

Nå tenker du sikkert: Hva om jeg har en kampanje hvor det må være en bestemt budsjettfordeling mellom målgruppene? Fortvil ikke, det vil fortsatt være mulig å kontrollere forbruket på annonsesettnivå ved å angi en minste eller øvre budsjettgrense per målgruppe.


Annonsesystemet mister noe av fleksibiliteten til å optimalisere kampanjebudsjettet hvis du setter for mange regler og forbruksgrenser, men i enkelte tilfeller er det nødvendig. Om du kjører en rekkeviddekampanje målrettet mot flere forskjellige geografiske lokasjoner, er det ønskelig å oppnå en viss dekning per lokasjon. Da kan forbruksgrenser på målgruppenivå være relevant – fordi det sikrer en jevnere fordeling av budsjettet.


Våre erfaringer med CBO

I Re:Media har vi positive erfaringer med budsjettoptimalisering. Vi har testet og sammenlignet resultater fra kampanjer med og uten CBO. For å sikre best mulig datagrunnlag var alle andre variabler like; optimaliseringsmål, målgruppe, budgivning og materiell. I en av kampanjetestene som ble optimalisert mot videovisninger, ser vi at CBO bidrar til en signifikant reduksjon i kostnad per resultat:


- 42% nedgang i kostnad per 3 sekunders videovisning

-11,65% nedgang i CPM


Vil du vite mer? Ta kontakt med digital rådgiver Asbjørn Moe på asbjorn.moe@remedia.no