Calendar icon

25 Feb 2019

Trendskiftet: Et meningsfullt forbruk

Havas Media International sin nyeste undersøkelse viser en spennende trend som bransjen vår må ta på alvor. 6 av 10 respondenter går inn for å konsumere mindre.

Denne artikkelen er oversatt fra Havas Media International sin egen nettside. Du finner den originale teksten her:

https://download.havas.com/pro...


· Nesten to tredjedeler av «prosumers» og 57 prosent av vanlige forbrukere mener at vår forbrukerbaserte økonomi setter samfunnet og planeten vår i fare.


· 6 av 10 globale respondenter gjør en innsats for å konsumere mindre. 78 prosent er mer oppmerksomme på eget forbruk og handler av den grunn mer bevisst.


· 56 prosent av prosumers mener at de har større innflytelse i samfunnet som forbrukere enn de har som velgere.


Kjerneinnsikt

For mer enn ti år tilbake begynte Havas-gruppen, en av verdens største mediebyråkjeder, å se tegn til at det etablerte seg en ny type forbruker. Disse menneskene var misfornøyde med retningen verden beveget seg i, og de ble stadig mer opptatt av planetens tilstand og konsekvensene ved overforbruk. Vi har kalt denne gruppen for «de nye forbrukerne», og vi har sporet utviklingen deres siden. I den siste undersøkelsen (bestående av 12 168 menn og kvinner i 32 land) legger vi spesielt merke til oppmerksomheten folk har rundt globale utfordringer og hvordan mennesker tar et større personlig ansvar for våre kollektive problemer.


Bevisstgjøringen

Vi alle er forbrukere. Vi må være dette for å overleve. Samtidig innser flere og flere mennesker at de enorme mengdene vi forbruker ikke er bærekraftig – hverken for samfunnet eller planeten vår. Over 75 prosent av respondentene i undersøkelsen er bekymret for økologiske problemer som forurensning, klimaendringer og avskoging. 64 prosent mener at den beste måten å redde planeten på er å konsumere mindre.


6 av 10 person sier at de gjør en innsats for å konsumere mindre, selv om de aller fleste i samme undersøkelse forteller at det å kjøpe nye varer gjør de glade. Denne rapporten får frem kontrasten og forholdet mellom forkjærligheten for shopping og det store ønsket om å gjøre det rette for planeten vår.


Her kan du lese nøkkelinformasjon fra rapporten:

Vi er inne i en tid som handler om meningsfullt forbruk. En tid hvor mennesker tar inn over seg de negative konsekvensene ved å handle mye, og at folk skjønner at de har et personlig ansvar for å gjøre noe med dette. Flertallet av de som deltok i Havas sin undersøkelse tar ansvar for eget konsum, om det så betyr at de handler mindre, tenker mer om hva de gjør eller støtter opp om merker som gjør en positiv forskjell i verden


Vi har større innflytelse som forbrukere enn som velgere. Flertallet av «prosumers» og litt under halvparten av millennials er overbevist om at de har større innflytelse på samfunnet som forbrukere enn når de stemmer ved valg. De mener de har makt til å påvirke alt fra mennesker i forsyningskjeden til politiske aspekter i større bedrifter. I dag gjør rundt halvparten av prosumers, og nesten 4 av 10 millennials, en innsats for å støtte opp under bedrifter som står for positive verdier. Av samme grunn nekter de å handle av bedrifter som står for negative verdier og handlinger.


Å være mer bevisst over eget forbruk starter ofte med å handle mindre. Nesten to tredjedeler av forbrukere prøver å kun handle det de absolutt trenger. Det er en stor endring fra tidligere trender som viste stort overforbruk og uttrykk som «shopping till we dropped». Dette er faktisk en global trend, som viser seg å gjelde hele 30 av 32 ulike markeder i undersøkelsen.


Folk ønsker enklere løsninger. Nesten 7 av 10 prosumers og 63 prosent av millennials skulle ønske det var enklere å velge hvilket produkt de skal kjøpe, og rundt halvparten av respondentene globalt innrømmer at de synes det innimellom er overveldende mye å velge mellom i dagens marked. Rundt 4 av 10 prosumers og millennials sier at det å ha for mange alternativer gjør de mer stresset i en shoppingsituasjon.


Ønsker du å vite mer om trender i markedet? Ta kontakt med Are Thu på are.thu@remedia.no.