Trojansk hest
12. november 2020

Amazon – en trojansk hest?

Krig er sentralt i Gresk mytologi og en yndet kilde til inspirasjon og metaforer for alle som jobber med forretning. I Odysséen - en av to episke diktsamlinger - blir den trojanske krig beskrevet. Myten spinner tilbake til 1200 år før Kristus, og er velkjent for oss alle; En trehest ble gitt til Trojanerne som en fredsgave fra Grekerne. Inne i hesten gjemte Grekerne noen av sine menn, som om natten fikk åpnet byportene, slik at de fikk beleiret og utslettet Troja.

Hvorfor trekke inn gresk mytologi?

Vi ser historien gjenta seg; Innen software betegnes eksempelvis trojansk hest om programvare som er noe annet enn den utgir seg for å være – en programvare som har en skjult funksjonalitet som utnytter forbrukers tillit.

Parallelt med teknologiutvikling og globalisering, vet vi at økonomisk vekst er avgjørende for norsk samfunnsutvikling og velferd. Og, det er her Amazon og andre globale marketingplattformer, blir aktuelle å ta stilling til

Hva er forutsetningene for å bli partner hos Amazon?

i har fått tilgang til avtalen som Amazon tilbyr til sine partnere. I lisensavtalen, Amazon Service Business Solution Agreement, stiller de følgende krav til sine avtale partnere; Du som selger må gi Amazon «en royaltyfri verdensomfattende rettighet til ditt originale konsept, og immaterielle rettigheter som er avledet av dette konseptet» (ref til Amazon Service Business Solution Agreement punkt 4, egen norsk oversettelse).

Slik vi tolker det, ser det ut til at immaterielle rettigheter som eksempelvis kjøpsdata fra norske konsepter, kan anvendes fritt av Amazon. Hvis dette medfører riktighet, betyr det at Amazon får direkte aksess til kunde- og kjøpsdata, samt innsikt i kategori, målgrupper, geografi, timing etc. – helt forretningskritiske data, som definitivt bør holdes på innsiden av egen virksomhet!

En mulig trussel for norsk varehandel

Ser jeg spøkelser på høylyse dagen? Nei, dette er ikke en illusjon. Amazon er et helt konkret og potent konsept, sannsynligvis både relevant og attraktivt for den norske forbruker, men en trussel for norsk varehandel på sikt. Ved å bli med på å bygge denne plattformen, vil vi bidra til å overføre kunnskap og data til en internasjonal aktør, kunnskap som senere kan bruke til å promotere konkurrerende produktkonsepter inn mot ditt marked – mot dine kunder.

Amazon kan bli en trussel hvis de får et godt fotfeste med norske produkt- og retailkonsepter. Men, samtidig er de en katalysator for oss som elsker norsk varehandel til å utvikle enda mer kundetilpassede konsepter!

La oss samle oss for å sikre at verdiskapningen forblir på norske hender

Vi håper derfor at norske produkt- og kjedekonsepter ser verdien av å samles for å sikre at verdiskapningen forblir på norske hender, tenker nytt og ivaretar vår eksisterende økonomi. Vi sitter allerede på «gullet» i form av eksisterende netthandelskunder, erfaring, kunde- og kjøpsdata. Det burde ikke være noen grunn til å gi fra oss denne posisjonen. Hvis vi gjør det, kan det i ytterste konsekvens påvirke norsk varehandels konkurrenskraft, og norske arbeidsplasser.

Så oppfordringen til alle norske retailere er: La oss bruke litt tid, før vi åpner opp porten for denne «spennende hesten». La oss heller diskutere og utvikle vår egen metode for å møte fremtidens kundebehov.

Interessert i å diskutere dette videre? Ta kontakt med Marius Damsleth.


Relatert