Ioniq
29. januar 2021

Hyundai – tettere på målgruppen

Hyundai - et bilmerke de færreste nordmenn har et emosjonelt forhold til. Med et overordnet mål om å selge flere biler, ønsket vi å endre nordmenns persepsjon av Hyundai og bli oppfattet som mer relevante for norske familier.

Blant verdens ledende på innovasjon – men hvem vet det?

Hyundai har vært assosiert med mye bil for pengene, og et fornuftig, men kanskje noe kjedelig valg. Samtidig har Hyundai gjentatte ganger de siste årene vist at de er blant verdens ledende på teknologi og innovasjon, og har vært tidlig ute med å lansere elbiler med rekkevidde og energieffektivitet andre bilmerker bare kunne drømme om.

Fra teknisk spesifikasjoner til relevant kommunikasjon om hva innovasjon betyr i praksis for deg

For å endre oppfatning av en merkevare og få en fortjent rolle i folks liv kreves det normalt store investeringer i mediespend og et budskap som oppfattes som både relevant og interessant for målgruppen. Hyundai hadde et markedsføringsbudsjett langt under konkurrentene og reklamemateriell produsert globalt, og ikke tilpasset det norske markedet. Kommunikasjonskampanjene vi tradisjonelt har kjørt, skilte seg lite fra bilbransjen forøvrig. De bidro til å øke kjennskapen til Hyundai, men ikke nødvendigvis kunnskapen, som viste seg å være den viktigste årsaken til at folk ikke vurderte Hyundai når de skulle kjøpe ny bil – de visste rett og slett ikke nok om merkevaren eller modellene. Dette ville vi gjøre noe med, men istedet for å øke marketingbudsjettet måtte vi tenke annerledes.

Hovedbilde mac
Ved å bruke norske familier i annonser og på landingssider har vi økt opplevd relevans og interesse i målgruppen. Fra 2019 til 2020 har andel som opplever Hyundai som et familieorientert bilmerke økt fra 17% til 25% (YouGov/Hyundai merkevaretracker)

Løsningen ble å komme tettere på målgruppen ved å anvende innsikt fra det lokale markedet og tilpasse budskap og mediekanaler til de vi ønsket å treffe. Vi ville nå det norske folk med kommunikasjon som snakket vel så mye til hjertet som til hodet, og spille på det emosjonelle så vel som det rasjonelle i annonseringen. Fremfor å snakke om tekniske spesifikasjoner, ville vi fortelle om de fordelene det ga forbruker – som eksempelvis opplevelser og destinasjoner som var mulig å nå grunnet lang rekkevidde, og barnevogn og annet utstyr som fikk plass grunnet det store bagasjerommet.

Vi etablerte en «Hyundai desk» bestående av innholdsprodusenter og mediespesialister i tillegg til representanter fra kundens egen markedsavdeling.
Utfra årshjul og dagsaktuelle saker diskuterer og velger de sammen ut aktuelle temaer, og produserer og sprer innhold i sanntid, både i Hyundai sine egne kanaler i tillegg til fortjente og betalte. Norske familier og destinasjoner som målgruppen kan relatere seg til og kjenne seg igjen i blir benyttet for å gjøre budskapet så relevant og nært som mulig. Innholdet spres i digitale og sosiale kanaler hvor det segmenteres både på bakgrunn av demografi og geografi. Gjennom kontinuerlig evaluering og optimalisering av både budskap, formater og kanaler tar vi med oss viktig læring og sikrer best mulig effekt.

Med Hyundai til dyreparken

For å oppleves relevant overfor barnefamilier fokuserer vi vel så mye på opplevelsene og destinasjonene Hyundai tar deg til som bilen i seg selv. Vi ble med på en begivenhetsrik tur med Hyundai IONIQ til Dyreparken i Kristiansand.

Alle KPIer har hatt positiv utvikling – Hyundai Kona er blant Norges mest solgte biler

Resultatene viser så langt svært positiv effekt på alle KPIer – vi har klart å skape:

  • Økt trafikk til Hyundai sine hjemmesider (høyere CTR)
  • Økt engasjement på poster i sosiale medier
  • Økt tid brukt på annonser/høyere synlighet
  • Økt lesetid på artikler
  • Lavere kostnad per klikk


Og kanskje det viktigste: vi har klart å øke interessen for Hyundai i målgruppen;

Hyundai har fra 2019 til 2020 klatret opp fra 12. til 8. plass over bilmerker nordmenn vurderer som aktuelle. 23% av befolkningen sier de vil vurdere Hyundai, mens 5% har Hyundai som førstevalg. Det er en økning på hele 35% sammenliknet med 2019! *)

Fra 2019 til 2020 har andel som opplever Hyundai som et familieorientert bilmerke økt fra 17% til 25% (YouGov/Hyundai merkevaretracker)

I tillegg viser Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) at Hyundai Kona høsten 2020 var Norges 3. mest solgte bil.

Vil du snakke med oss om hvordan vi kan hjelpe deg for å nå dine mål, ta kontakt med Anne Cathrine Aasen eller Marius Damsleth.

Relatert