Smittepakke Reresize
02. april 2020

Unik løsning for "korona-trygg" handel

Re:Media tilrettelegger for "korona-trygg" handel med unik butikkløsning

Re:Media og Produksjonssjefen skal støtte retailere i all kommunikasjon, også kundens egne kanaler. Som ett ledd i å skape gode omgivelser for korona-trygg handel, har vi laget et forslag til en smittevernspakke for butikk. Smittevernspakken er her eksemplifisert med Power som case. Tekstene og budskapet i materiellet er basert på retningslinjene gitt av Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte. De enkelte elementene kan tilpasses retailkonseptenes behov både når det gjelder budskap, omfang, antall og eventuelle tillegg.

Ta kontakt med en av dine faste rådgivere eller byråleder Marius Damsleth.

Relatert