OLV Feature
30. september 2020

Har du med Online Video som en del av TV-strategien?

Måten å se TV og video på har forandret seg. Video blir mer og mer kommersielt viktig som en del av den totale TV-strategien.

For nå sitter mor på lørdagskvelden og ser reprise av gårsdagens Senkveld på TV. Far sitter i kjelleren med Champions Leauge-finalen på nettbrettet. Dattera sitter med PCen på rommet og ser Ex on the Beach, mens minstemann er på YouTube med mobilen. Alle ser på video, men på fire ulike skjermer.

OLV 1
Tusen personer i gjennomsnitt tid brukt per enhet i målgruppen. Kilde: AdvantEdge. Målgrupper: A10-19, A20-29, A30-39, A40-49, A50-59, A60-69, A70-79 Periode: 2020 YTD (14.07.2020)

I aldersintervallene fra 30-årene og opp trumfer fortsatt TV som mest sette plattform, og viser tydelig at TV fortsatt er en stor breddekanal. Tall fra Mediebyråforeningen viser at TV har en økning i reklameomsetning pr august 2020 sammenlignet med forrige år.

Det handler derimot om tilgjengelighet, for vi er mer opptatt av å kunne se hva vil, når vi vil og hvor vi vil, enn før. Det kommer tydelig frem blant de yngre aldersgruppene, der mobiltelefon og PC/Mac blir brukt i større grad for å se videoinnhold.

Unge ser mer på Online Video

Vi ser tydelige sammenhenger mellom hvilken enhetet ulike aldersgrupper bruker for å se videoinnhold med hvilke kanaler de ser mest på:

OLV 2
Fordeling av andel visninger blant utvalgte kanaler per målgruppe i prosent. Kilde: AdvantEdge. Målgrupper: A10-19, A20-29, A30-39, A40-49, A50-59, A60-69, A70-79 Periode: 2020 YTD (14.07.2020)

Unge ser mer på Online Video-kanaler som YouTube og Netflix, mens fra 40-årene øker andelen for lineær TV. TV vil fortsatt være et av de mest effektive breddekanalene og bygger raskt dekning, men for å nå yngre er andre plattformer mer effektive.

Vi ser fortsatt mest i sanntid

OLV 3
1000 personer gjennomsnitt, om de ser direkte, ser samme dag som programmet var live, 1-7 dager etter, video on demand. Kilde: AdvantEdge. Målgrupper: A10-19, A20-29, A30-39, A40-49, A50-59, A60-69, A70-79 Periode: 2020 YTD (14.07.2020)

Derimot er det ikke like store forskjeller på tidspunktet man ser innholdet. I alle aldersintervaller er andelen som ser på videoinnhold i sanntid desidert størst. 10-19 år er eneste aldersintervallet som ikke slår ut på å se repriser av programmer i løpet av uken etter at programmet gikk live. Det er noe mer vanlig blant 30-59 åringer.

Vi kan anta at det er viktigere for unge å alltid være oppdatert på det siste. Dette tydeliggjør hvor viktig det er at du som annonsør klarer å følge utviklingen av trender i markedet for å kontinuerlig tilpasse innhold slik at det oppleves som relevant.

Mer enn bare forlengelse av TV

TV spiller fortsatt en sentral rolle i den totale mediestrategien. Det er likevel viktig å se på Online Video som noe mer enn bare en forlengelse av TV. En rapport fra HubSpot Research viser at mer enn 50% av kunder vil helt se video av merkevarer sammenlignet med noe annet innhold (Kilde: Hubspot, The Ultimate Guide to Video Marketing). Forbruker ønsker å se mer video. Ved kjøp av Online Video er det utvidede muligheter for å segmentere på geografi, demografi og tid. Slik kan du personliggjøre innholdet for optimal seeropplevelse og du kan enklere teste effekt av og måle kampanjer.

Re:Media samarbeider tett med produksjonsbyråer. Vi hjelper deg gjerne med å produsere tilpasset innhold og å plassere dette riktig opp mot definerte målgrupper og definerte KPIer.

Vil du vite mer? Ta kontakt med en av dine faste rådgivere eller byråleder Marius Damsleth

Relatert