Selfie
19. oktober 2020

Besøksrekord for Bjørneparken i 2020

Bjørneparken hadde et hårete mål om 80 000 besøkende og med det ny besøksrekord i 2020. Denne ambisjonen ble kraftig utfordret på grunn av COVID-19. I stedet for en kickstart på sesongen, med flere nye attraksjoner, måtte Bjørneparken holde stengt i mars/april. Re:Medias oppgave ble revidert, og ny strategi med endret digital mediemix ble utviklet. Alt med mål om å skape vekst i et vanskelig marked.

God forståelse av kundereise tatt ut helhetlig i tid, digital spredning og innhold

Re:Medias medievalgsmatrise dannet grunnlaget for de strategiske valgene. Fokuset ble lagt på høy dekning og engasjerende medier for å nå potensielle gjester. Strategien dannet grunnlag for et tydeligere kreativ brief, for å sikre mer relevant og tilpasset innhold i forhold til hele kundereisen. Tett samarbeid sikret at budskapene spilte på lag med målgruppen.

I korte trekk bestod strategi og plan av følgende leveranser:

  • Bruk av innsikt og målgruppedata for å sette sammen en ny kanalstrategi
  • Operativt håndtering av annonsering programmatisk, betalt søk og sosiale medier
  • Fokus på samarbeid med SnapChat NO for økt performance, innsikt, analyse og kampanjetesting
  • Utvikling av content og kontekstuelle annonser
  • Tett samarbeid med reklamebyrå og sentrale beslutningstakere i Bjørneparken sikret at budskapene spilte på lag med målgruppen
  • Uttaket ble i større grad enn tidligere tilpasset målgruppen. Det ble gjennomført A/B testing for bedre effekt, budskapet gjenspeilete ulike behov i kundereisen og kreativene mer spilte på kanalenes styrker.
Bjorneparken case eksempler
Eksempler på det kreative uttaket

91 270 besøkte Bjørneparken i sommer

I tillegg til besøksrekord og fantastisk måloppnåelse, har nå Bjørneparken et fundament for en mer helhetlig marketing-leveranse før et nytt år. Dette demonstrerer hva innhold og spredning godt koordinert kan skape av merverdi.

Egen undersøkelse fra Snapchat dokumenterte signifikant økning både i merkekjennskap og reklamekjennskap.

Så selv om året startet dårlig, har den gode Norgesferien, treffersikker annonsering, godt budskap og ny attraksjon gjort at året har snudd til suksess.

Vi er stolte av å være en av flere bidragsytere til dette.

Vil du vite mer, ta kontakt med Kristian Bjørseth eller Marius Damsleth

Relatert