New Project 1
24. mai 2022

Den beste mobilbaserte løsningen for betaling i butikk?

«Å handle» - er prosessen fra behov oppstår til et produkt er kjøpt. Og, som retailer gjør du det du kan for å ta bort alt som forstyrrer eller kompliserer kunden fra å få gjennomført kjøpet sitt. Ett av stegene i kundereisen som skaper mest friksjon er betaling, eller utsjekk om du vil.

Kontaktløs betaling

Kontaktløs betaling ble introdusert i markedet for ca fem år siden. Og, det som den gang var nybrottsarbeid, representerer i dag halvparten av alle transaksjoner som gjøres i retail i Norden. Etter pandemien har også fokus knyttet til betalingsformer som ikke krever berøring økt betydelig, og i henhold till VISA/Retail economics så foretrekker 7 av 10 forbrukere kontaktløs betaling. Spørsmålet nå er hvordan dette skal utvikles videre. Hvordan kan man bruke nye løsninger til å effektivisere driften, og skape en mer positiv handleopplevelse?

Vi har sett på en spennende nykommer i markedet, Fygi. Ordlyden Fygi stammer fra det å bygge bro mellom det fysiske og det digitale. Med denne løsningen vil detaljhandelen kunne sikre utsjekk i butikk via en scan – pay – go metode.


Self-checkout

I praksis betyr dette at alle kan handle kontaktløst med sin egen mobil. Kunden scanner produktet hen ønsker å kjøpe mens hen beveger seg igjennom butikken. Når kunden er ferdig med handleturen, kan hen enkelt sjekke ut og betale uten interaksjon med betjening eller fysisk infrastruktur. Implementert i løsningen er omfattende analyseverktøy, tyverisikringsløsning og den støtter alle typer betalings- og ERP løsninger som norsk handel bruker.

Unikt for Fygi er den friksjonsfrie implementeringen, og at kunden valgfritt kan bruke løsningen i app eller i browser. I tillegg vil du som retailer få følgende gevinster med løsningen:

  1. Du kan effektiviserer kundereisen, og trolig bidra til mindre stress for både ansatte og kunder fordi man reduserer tid brukt til utsjekk og kø i kassa.
  2. Du, kan flytte fokus fra betjening av utsjekk over på kundeservice og mersalg. Redusert tid brukt på handel, kan øke tid som kunden bruker til shopping. Det kan bety mer i kurven og høyere lønnsomhet.
  3. Butikken, kan effektivisere arealet i butikken, og bruke flere kvadratmeter til produkteksponering.

At utviklingen beveger seg i denne retningen, er udiskutabelt. Det som blir spennende å se, er hvem som kommer opp med de mest effektive og fremtidsrettede løsningene. Vi kommer til å følge Fygi fremover på deres reise med å styrke norsk retails konkurransekraft.

Relatert