DSC3474
23. juni 2021

Rett skal være rett. For alle.

Visste du at HELP er landets største advokatmiljø for privatpersoner, med spesialister innen barne- og familierett, arv, fast eiendom, forbrukerkjøp, id-tyveri og netthets? Ikke det, nei. Da er du ikke alene.

Den geniale løsningen som fortsatt altfor få kjenner til og bruker

Samfunnsoppdraget til HELP er å bidra til økt rettssikkerhet gjennom å gjøre juridiske tjenester tilgjengelig for alle.

Kundene betaler ikke timepris, kun en forsikringspremie, og får advokathjelp til saken er løst. I forsikringspremien ligger ubegrenset rådgivning, digitale tjenester, hjelp til å skrive avtaler og bistand i forhandlinger og rettssaker når du trenger det.

Hvordan øke bevissthet hos folk flest?

Rettferdighet er noe de fleste er opptatt av

Innsikten oppsummerte at advokathjelp oppfattes som dyrt og lite relevant i hverdagen til folk flest. I tillegg er det svært lav interesse knyttet til forsikring generelt.

Grunnleggende rettferdighetssans derimot, det ligger dypt i oss alle.

En lavmælt tilnærming på steder folk er klare for å reflektere

HELP ønsket å øke kjennskap og kunnskap til både merkevaren og advokatforsikring som sådan.

Basert på innsikten ble kommunikasjonsmålet å vekke folks nysgjerrighet og skape interesse for det som i utgangspunktet anses som lite relevant og interessant.

Middelet kreativt ble lavmælte og poetiske tekster om temaet retterferdighet, noe alle kan relatere seg til.

Utformingen var svært enkel; sort tekst på hvit bakgrunn, kombinert med en QR-kode publikum kunne scanne for å lese mer. Et modig valg i dagens mediebilde hvor det er utstrakt bruk av sterke farger og enkle selgende budskap.

Den første uken vi var på, sto til og med budskapene uten HELP-logo, et bevisst valg for å skape ytterligere nysgjerrighet.

Buss skur 1
Buss plakat vertical

Med svært begrenset budsjett og et bredt nedslagsfelt, fokuserte vi på de største byene i en kort periode.

Vi brukte mediekanaler egnet for å både sikre dekning og høy oppmerksomhet i situasjoner hvor folk er i modus for å konsumere budskapet.

Underveismedier var hovedkanal, og da plassert på steder hvor vi treffer mange mennesker i «vente-modus», eksempelvis på bussholdeplasser og t-banestasjoner, i tillegg til ombord på offentlig transport.

For å sikre bred oppmerksomhet rettet mot ulike sanser supplerte vi også med radio og papiravis lørdag. Sosiale kanaler ble valgt for kostnadseffektiv spredning, trafikk til landingsside og ikke minst mulighetene for viral spredning.

«Vi er veldig fornøyde med kampanjen og er glade for at vi valgte å kjøre en uke uten logo.»

Mer enn 5000 nedlastninger av QR-kode...

Vi er helt i starten av levendegjøring av det nye kommunikasjonskonseptet for HELP; «Rett skal være rett. For alle».

Det vi vet så langt, er at vi har oppnådd et svært høyt internt engasjement, mange delinger på sosiale medier og høyere antall nedlastninger av QR-koden enn noen på forhånd hadde våget å drømme om.

«Vi er veldig fornøyde med kampanjen og er glade for at vi valgte å kjøre en uke uten logo. Overraskende mange scannet QR-koden, og selv med logo uken etter, så var det et høyere antall scanninger enn vi kunne håpet på. Kampanjen har også skapt intern stolthet, som var et av målene med det nye kommunikasjonskonseptet vårt.» Cathrine Kaxrud, Markedssjef HELP Forsikring.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg med løsninger som gir oppmerksomhet og effekt, kontakt Anne Cathrine Aasen eller Marius Damsleth

Relatert